Kunsten Onder 1 Dak

Geschiedenis


Blommijnkunst

Door de stichting Blommenkinders werd in 2007 de vraag uitgezet om iets kunstzinnigs te bedenken wat extra aandacht zou vragen voor het te organiseren Blommenkindersfestival in Roosendaal. West Brabants Kunstenaarscollectief bestaande uit, Marijke Maas, Karien Wiericx en Hella Sluyters (MKH) haakten daar op in en vervormden en verfden 1000 langspeelplaten (LP's) die maanden voor het festival, dat in juli werd gehouden, een plaats kregen op een talud langs de Rijksweg A17 aan het begin van Roosendaal. Dit kunstwerk heeft maanden langs de rijksweg geprijkt en zorgde voor veel aandacht.

De jaren daarna begonnen zij met exposities in te richten in de vele leegstaande panden in Roosendaal. Uitgangspunt hierbij was (en is nog steeds) dat iedereen die denkt kunst te maken, de gelegenheid moest krijgen om zijn of haar kunsten met een groot publiek te kunnen delen. Zowel professionele - als amateurkunstenaars mochten hier dus hun kunst exposeren.

Eerste editie Kunsten Onder 1 Dak

In 2011 vonden de drie kunstenaars dat het tijd werd om eens groots uit te pakken. Ook het bestuur van de Stichting Blommenkinders dacht hierin mee en zo vond van 1 tot en met 10 april in de voormalige Wenneker fabriek aan de Badhuisstraat te Roosendaal met een oppervlakte van ruim 10 duizend vierkante meter de eerste Kunsten Onder 1 Dak manifestatie plaats in de vele verschillende ruimten die het pand te bieden had. Zodoende konden zowel mensen die geïnteresseerd waren in kunst als mensen die geïnteresseerd waren in het gebouw, een kijkje komen nemen. Het project werd een doorslaand succes met 176 deelnemende beeldende kunstenaars, 3 toneelgezelschappen, 5 bands, 3 koren, 2 dansgezelschappen, 7 dichters en 5986 bezoekers.

De kern van de manifestatie Kunsten Onder 1 Dak werd gevormd door de werken van de 176 beeldende kunstenaars. Deze werken, met een grote diversiteit, waren over de gehele tentoonstellingsruimte verspreid. De grootste ruimte in de Wennekerfabriek was een voormalige voertuigenloods met een oppervlak van 2.500 m2. De kleinste ruimte, waar een erfgoedtentoonstelling werd gehouden, besloeg slechts 80 m2. Rondom de werken van de vele kunstenaars was een programma gecreëerd dat werd ingevuld door de toneelgezelschappen, bands, dansgroepen, enzovoorts.

Tweede editie Kunsten Onder 1 Dak

Direct na afloop van de eerste editie Kunsten Onder 1 Dak werd door het West-Brabantse kunstenaarscollectief MKH het besluit genomen deze multidisciplinaire manifestatie eenmaal in de twee jaar op wisselende beeldbepalende leegstaande locaties te laten plaatsvinden.

Zodoende vond van 16 tot en met 25 augustus 2013 de tweede editie van Kunsten Onder 1 Dak plaats op een, ook deze keer unieke locatie, het (niet meer in gebruik zijnde) voormalige stadion van de profvoetbalclub RBC aan de Borchwerf te Roosendaal. De gemeente Roosendaal, eigenaar van het stadion, gaf eind januari zijn fiat waardoor deze locatie van 16 tot 25 augustus 2013 de plaats werd waar dit bijzondere kunstevenement voor de tweede maal plaatsvond. Ook bij deze editie kon iedereen komen genieten van onder andere film, video, beeldende kunst, installaties, performances, fotografie, muziek, theater, zang, museum, geschiedenis enz. Zowel binnen als buiten mocht de expositie plaats vinden met een ruimte van maar liefst 40 duizend vierkante meter. Terwijl de organisatie van de manifestatie in volle gang was werd het stadion door de Gemeente echter verkocht en mochten we helaas niet meer alle ruimten gebruiken. Toch was ook de tweede editie van Kunsten Onder 1 Dak zeker de moeite waard.

Derde editie Kunsten Onder 1 Dak

De derde editie van Kunsten Onder 1 Dak liet even op zich wachten. Er werd in eerste instantie geen geschikte ruimte gevonden. De voormalige Philipsfabriek is een aantal maanden in beeld geweest maar dit kon door omstandigheden niet doorgaan. Daarna toch maar terug naar de Wennekerfabriek maar ook dit werd op het laatste moment afgezegd omdat het gebouw was verhuurd. Ook Marijke Maas en Hella Sluyters haakten helaas af. Om het evenement niet verloren te laten gaan ging Karien Wiericx samen met het bestuur van de Stichting Blommenkinders praten bij de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade te Roosendaal. Het bestuur vond het gelijk een geweldig idee en zodoende kwam hier de derde editie van Kunsten Onder 1 Dak tot stand in het weekend van 1 en 2 oktober 2016.

De kerk met klooster en de kloostertuin met zeker 15 hele grote bomen mochten gebruikt worden. Heel veel ruimten die nog nooit voor publiek toegankelijk waren geweest mochten tijdens deze twee dagen worden betreden. Het was een genoegen om te zien hoeveel kunstenaars zich in een mum van tijd hadden aangemeld. Alle plaatsen werden bezet, er werden lezingen gegeven, muziek gemaakt, gedanst, voordrachten gehouden en er werd zelfs iets te drinken aangeboden en voor wie het wilde, zelfs een heerlijke lunch. Daarnaast konden ook weer de basisscholen, zoals ook bij de vorige edities, zich laten rondleiden langs de verschillende kunstwerken. Ruim 3000 bezoekers bezochten deze derde editie van Kunsten Onder 1 Dak.
Volg voor het laatste nieuws onze Facebook pagina! →


Kunsten Onder 1 Dak